Màn co (đen, trắng, xanh, đỏ vàng)

Màn co (đen, trắng, xanh, đỏ vàng)
MÔ TẢ
Màn co (đen, trắng, xanh, đỏ vàng)