In dây viền - size - tab giấy

In dây viền - size - tab giấy
MÔ TẢ

- In dây viền trên cổ áo thể thao, sọc trên quần thể thao, quần dài nữ...

- In dây ru - băng vải thể hiện size, số, thông tin sản phẩm...

- In thẻ bài giấy treo trên quần áo