In dây kéo (phéc - mơ - tya)

In dây kéo (phéc - mỏ - tya)
MÔ TẢ

In dây kéo (phéc - mỏ - tya): là phương pháp in hoa văn lên bề mặt dây kéo chống thấm nước dùng trong may quần áo, phụ kiện thể thao, đi mưa...